PGD רשלנות רפואית באבחון גנטי טרום השרשה

צור קשר להערכת סיכויי ושווי תביעתך ללא התחייבות

PGD רשלנות רפואית באבחון גנטי טרום השרשה

בדיקת אבחון גנטי טרום השרשה PGD או “אבחון גנטי טרם החזרה לרחם של הביציות המופרות” Pre-implantation Genetic Diagnosis  היא בדיקת אבחון גנטי טרום השרשה המאפשרת הפריה חוץ גופית של עוברים בריאים בלבד ומונעת את הצורך לבצע הפסקת הריון במקרה של עובר החולה במחלה גנטית משפחתית.

הבדיקה מתאימה לזוגות הנמצאים בסיכון מוגבר ללידת צאצאים הלוקים במחלות גנטיות או הפרעות כרומוזומלית ואף לזוגות העוברים טיפולי פוריות. הבדיקה מבוצעת טרם תחילת ההריון.

זוגות הנמצאים בסיכון גבוה מאותרים על ידי בדיקות סקר גנטיות (כגון טיי זקס, ציסטיק פיברוזיס וכו') או לאחר שנולד להם ילד קודם החולה במחלה גנטית שזוהתה. 

יובהר כי הבדיקה אינה מאבחנת מחלות בעובר אלא בודקת לפי גנים מסוימים אם העובר נמצא בסיכון ללקות במחלות שנבדקו. על הרופא המטפל חלה החובה להחתים את המטופל/ת על טופס הסכמה מדעת לביצוע הבדיקה ולספק את כל ההסברים הרלוונטיים לרבות סיכונים, סיכויים ותופעות לוואי.

אם לא עשה כן, בהחלט ייתכן כי קיימת עילה להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית באבחון גנטי טרום השרשה.

חייגו 058-5999616 או השאירו פרטים

רשלנות רפואית נפוצה בהריון ולידה