רשלנות רפואית באי גילוי מומים בהריון

צור קשר להערכת סיכויי ושווי תביעתך ללא התחייבות

רשלנות רפואית באי גילוי מומים בהריון

ייעוץ גנטי נועד לזהות גן פגום אצל ההורים או אחד מהם ואשר עלול לעבור בתורשה לעובר ולגרום לו למומים קשים. אומנם לא ניתן למנוע הולדת כל המומים אך ניתן למנוע הולדת עובר עם מומים גנטיים תורשתיים. 

חובת הרופא המטפל

במסגרת הייעוץ הגנטי ובהתאם לתוצאותיו, על הרופא המטפל מוטלת החובה למסור להורים כל מידע רפואי רלוונטי אודות היתכנות להתפתחות מומים אצל העובר. כמו כן, מחויב הרופא המטפל למסור להורים מידע רפואי מפורט אודות הסיכונים והסיכויים לקיום מום ו/או מחלה גנטית בעובר, משמעותם הרפואית והתפקודית, דרכים לאבחון וטיפול , וכן מכלול האפשרויות העומדות בפני ההורים להמשיך את ההיריון או להפסיקו.  מידע הרפואי אודות גילוי מומים בהריון ניתן על סמך שאלון ארוך ומפורט שניתן להורים לפני ההיריון וכן על בסיס בדיקת DNA הנערכת להורים ובמידת הצורך גם לעובר, לפני ו/או במהלך ההיריון.

מהי רשלנות רפואית באבחון גנטי ?

תביעות רשלנות רפואית רבות מוגשות בגין אי אבחון של תסמונות גנטיות קשות שניתן היה לאבחן במהלך ההיריון ובעקבות זאת להפסיק אותו ולמנוע את הולדתו בעוולה של הילוד כלומר הולדה בעוולה בבחינת "טוב מותי מחיי". במקרים של הולדה בעוולה של עובר עם תסמונות גנטיות קשות כתוצאה מאי הפניה לקבלת ייעוץ גנטי, טעות בפענוח תוצאות הבדיקות, או אי ידוע ההורים לגבי מכלול האפשרויות העומדות בפניהם לרבות זכותם לבחור האם להמשיך את ההיריון או להפסיקו ,כל אלה עשויים להקים עילת רשלנות רפואית המזכה בפיצויים מרביים בגין הנזקים שנגרמו להם.

רשלנות רפואית תתכן גם אם הבדיקות הגנטיות תקינות

גם במקרה ובדיקות הרפואיות השונות שערכתם יצאו תקינות ו"הכל נראה בסדר", תתכן רשלנות רפואית היות ומוטלת על הרופא המטפל חובה חקוקה לבצע מעקב יזום ואקטיבי אחר המטופלת ולא לצפות ממנה לדאוג בעצמה למעקב הריון תקין. לעיתים מתקבלת בדיקה רפואית עם ממצאים חריגים אך הרופא המטפל שוגה בפענוח הממצאים העולים בבדיקה ואינו עושה דבר.

במקרה שהרופא המטפל שגה באבחון הבדיקה הגנטית או לא עקב אחר תוצאות בדיקות או לא יזם ותעד מסירת מידע רפואי חיוני למטופלת במהלך ההיריון והלידה , תקום עילת מוצדקת להגשת תביעה לרשלנות רפואית.

חייגו 0585999616 או השאירו פרטים

רשלנויות רפואיות נפוצות באבחון גנטי

? חוששת כי נפגעת ברשלנות רפואית בהריון

צרי קשר להערכת סיכויי ושווי תביעתך ללא התחייבות