רשלנות רפואית בהרדמה בניתוח

צור קשר להערכת סיכויי ושווי תביעתך ללא התחייבות

רשלנות רפואית בהרדמה בניתוח

במרבית הניתוחים וההליכים רפואיים רבים נדרשת הרדמה מקומית, אזורית או כללית כדי למנוע כאב למנותח, למנוע תזוזה, ולהרפות של שרירי הגוף כדי לאפשר למנתח לחתוך אותם בדיוק.

רופא מרדים אחראי בזמן הניתוח על מגוון תחומים: הנשמה של המטופל, אספקת החמצן לתאים ולרקמות, תפקוד תקין של הלב בזמן ההרדמה, שמירה על חום הגוף ועוד.

נדרשת מומחיות בהרדמה

מתן הרדמה למטופל בעת ניתוח חייבת להתבצע על ידי רופא המומחה בהרדמה. על הרופא המרדים מוטלת החובה להיפגש עם המטופל טרם ההרדמה, להסביר לו אודות הסיכונים והסיבוכים הקשורים בהרדמה ולקבל את הסכמת מדעת.

בשל החשיבות המרכזית של הרופא המרדים בהליך הניתוח מוטלת עליו חובת זהירות מוגברת ולגלות ערנות, מקצועיות ושיקול דעת. הרופא המרדים חייב להיות קשוב וערני בכל הקשור לעברו הרפואי של המטופל, לרגישותו לחומרי ההרדמה ותרופות, ולתכנן בקפדנות את תהליך ההרדמה בניתוח ומינוני חומרי ההרדמה שיוזרקו למנותח/ת.

הסכמה מדעת

על הרופא המרדים חלה חובת גילוי מוגברת המחייבת מתן הסבר נרחב יותר למנותח/ת בדבר סיכונים וסיבוכים של ההרדמה כדי לקבל הסכמה מדעת של המנותח/ת ולהימנע ממצג שווא. במילים אחרות, לא מספיק שהמנותחים "רק יחתמו" על טפסי ההסכמה מבלי שהבינו היטב וקראו את תוכנם.

מהי רשלנות רפואית ?

כל הרדמה כרוכה בסיכונים מסוימים ועשויה להסתבך אך לא כל נזק או סיבוך בעקבות הרדמה בניתוח עשויים להוות עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.

החוק קובע כי רשלנות רפואית הינה מצב שבו הרופא המטפל עשה מעשה כלשהו, שרופא סביר לא היה עושה, או לחילופין חדל מלעשות משהו שרופא סביר היה עושה, וגרם בכך לנזק למנותח/ת. רשלנות רפואית בהרדמה בניתוח עשויה לגרום נזק בלתי הפיך ואף למוות למנותח/ת עקב טיפול רשלני.

כדי לבסס עילת רשלנות רפואית בהרדמה במהלך או לאחר ניתוח נדרש להוכיח כי הרופא המרדים ו/או הצוות הרפואי שהיו אחראים על המנותח/ת לא ביצעו פעולה שכל רופא סביר אחר היה מבצע ("המבחן הסביר") וגרמו בכך לנזק צמיתה בלתי הפיך למנותח.

תנאי סף להגשת תביעת רשלנות רפואית

כדי להגיש תביעה, על עו"ד רשלנות רפואית לבסס שלושה יסודות משפטיים: רשלנות הגורם המטפל, נזק בלתי הפיך למטופל/ת וקיומו של קשר סיבתי בין הרשלנות לנזק הנתמך בחוות דעת רופא בכיר. ללא הוכחה של שלושת יסודות אלה יחדיו, אין טעם בהגשת התביעה מאחר ובית המשפט ידחה את התביעה על הסף.

אם נפגעתם כתוצאה מהרדמה בניתוח בבית חולים או סבלתם מטיפול רשלני לאחר סיבוך בהרדמה בניתוח, ייתכן ואתם זכאים לפיצוי בגין רשלנות רפואית.

מטרת תביעת רשלנות רפואית בניתוח

מטרת תביעת רשלנות רפואית בהרדמה לאחר ניתוח איננה להעניש את הרופא או המוסד הרפואי בגין הרשלנות הרפואית בהרדמה לאחר ניתוח אלא לפצות את המנותח בגין הנזקים הפיזיים ו/או הנפשיים הבלתי הפיכים שנגרמו לו בשל ההרדמה הרשלנית.

מומלץ לפנות לעורך דין רשלנות רפואית בהרדמה על מנת שיבדוק האם הרופא ו/או צוות הרפואי עמד ב"מבחן הסביר" והאם קיים קשר סיבתי בין הרשלנות הרפואית בהרדמה לבין הנזק הבלתי הפיך שנגרם למנותח/ת.

במידה ועו"ד רשלנות רפואית בניתוח ימצא עילה להגשת התביעה לאחר בדיקה יסודית של פרטי האירוע בצירוף חוות דעתו התומכת של רופא בכיר, הרי שקמה עילת תביעת לרשלנות רפואית המזכה בפיצויים מרביים בגין הנזקים שנגרמו.

חייגו 0585999616 או השאירו פרטים

רשלנויות רפואיות נפוצות בניתוח