רשלנות רפואית בניתוח עיניים

צור קשר להערכת סיכויי ושווי תביעתך ללא התחייבות

רשלנות רפואית בניתוח עיניים​

רשלנות רפואית בניתוח עיניים עשויה לבוא לידי ביטוי בגרימת נזק בלתי הפיך למנותח/ת עקב טיפול רשלני של הרופא. החוק קובע כי רשלנות רפואית הינה מצב שבו הרופא המטפל עשה מעשה כלשהו, שרופא סביר לא היה עושה, או לחילופין חדל מלעשות משהו שרופא סביר היה עושה, וגרם בכך לנזק למנותח/ת.
ישנם ניתוחים הדורשים מיומנות והסמכה של רופא מנתח בתחום הניתוח הספציפי. חוסר מיומנות של רופא המנתח עשוי להוביל לאבחון מוטעה של נחיצות הניתוח או האיבר המנותח, לביצוע ניתוח עיניים באופן שגוי ו/או כשלא נדרש ו/או באופן כושל, ולגרום לנזק בלתי הפיך למנותח/ת. ישנם מקרים בהם רשלנות רפואית בניתוח עיניים מתרחשת כבר בשלב ההכנה של המנותח/ת לניתוח ולא רק בניתוח העיניים עצמו או לאחריו. רשלנות רפואית בניתוח עיניים עשויה גם לקרות ביצוע הליך רפואי שלא לצורך, באבחון שגוי של הבעיה בעיניים המצריכה את הניתוח או אי מתן הסבר מפורט לגבי הסיכונים והסיכויים והחלמה טרם ביצוע ניתוח העיניים.

מהי רשלנות רפואית בניתוחי עיניים?

כל ניתוח עיניים כרוך בסיכונים מסוימים ועשוי להסתבך אך לא כל נזק או החמרה בעקבות ניתוח  עיניים עשויים להוות עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.

רשלנות רפואית בניתוח עיניים עלולה לקרות בזיהום במהלך ניתוח עיניים, בעת השגחה לאחר ניתוח או בתהליך ההחלמה לאחר ניתוח, ולא רק בניתוח עצמו.

כדי לבסס עילת רשלנות רפואית נדרש להוכיח כי הרופא ו/או הצוות הרפואי סטה מהפרוטוקול הרפואי בעת ביצוע הניתוח עיניים ו/או שלא ביצע פעולה שכל רופא סביר אחר היה מבצע , וגרם בכך לנזק צמיתה בלתי הפיך למנותח/ת.

מקרים בהם קיים בסיס להגשת תביעה לרשלנות רפואית בניתוח עיניים

·         ניתוח העיניים לא בוצע בתוך זמן סביר

·         הצוות המנתח היה חסר מיומנות ו/או מקצועיות הדרושה לביצוע ההליך

·         בוצע שימוש בטכניקת ניתוח עיניים שגויה ו/או שאינה אופטימאלית

·         הצוות הרפואי לא עדכן כיאות את המנתחים

·         המנתח לא עדכן כיאות את הצוות הרפואי

·         בוצע אבחון שגוי ו/או חלקי במהלך הניתוח עיניים

·         נגרמו נזקים עצביים בשל טעות של המנתח

·         הצוות הרפואי הראה לחץ וחוסר יכולת בהתמודדות עם מצבים צפויים במהלך ניתוח עיניים

·         בוצע שימוש באנשי מקצוע שונים לא מיומנים ו/או חסרי הסמכה מתאימה

·         נותרת עם קושי בראיית לילה

·         נותרת עם מגבלה קשה בראיה לאחר ניתוח לתיקון ראיה

·         נותרת עם סנוורי לילה בעקבות ניתוח עיניים

·         הרופא לא פרט מראש את הסיכונים הכרוכים בביצוע הניתוח

·         הרופא לא הציע טיפולים חילופים במקום ניתוח עיניים

·         הרופא לא הסביר מראש אודות תופעות לוואי, סיכויי החלמה, כאב ואי נוחות

 

מטרת תביעת רשלנות איננה ענישה

יש לזכור כי מטרת תביעת רשלנות רפואית בניתוח עיניים איננה להעניש את הרופא או המוסד הרפואי בגין הרשלנות הרפואית בניתוח העיניים אלא לפצות את המנותח/ת בגין הנזקים הפיזיים ו/או הנפשיים הבלתי הפיכים שנגרמו בשל ניתוח העיניים הכושל.

במילים אחרות, המטרה בהגשת תביעה לרשלנות רפואית בניתוח עיניים היא מתן פיצוי כספיי להשבת המצב לקדמותו ככל שניתן אילולא הרשלנות הרפואית בעת הניתוח.

לפיכך, מומלץ לפנות לעורך דין המתמקד ברשלנות רפואית בניתוחי עיניים על מנת שיבדוק האם הרופא המרדים עמד ב"מבחן הסביר" והאם קיים קשר סיבתי בין הרשלנות הרפואית בניתוח עיניים לבין הנזק הבלתי הפיך שנגרם למנותח/ת.

חייגו 0585999616 או השאירו פרטים

רשלנויות רפואיות נפוצות בניתוחים

? חושש כי נפגעת ברשלנות רפואית בניתוח

צרו קשר להערכת סיכויי ושווי תביעתך ללא התחייבות