רשלנות רפואית בניתוח אורתופדי

צור קשר להערכת סיכויי ושווי תביעתך ללא התחייבות

רשלנות רפואית בניתוח אורתופדי

טיפול רשלני של הרופא המנתח. החוק קובע כי רשלנות רפואית הינה מצב שבו הרופא המטפל עשה מעשה כלשהו, שרופא סביר לא היה עושה, או לחילופין חדל מלעשות משהו שרופא סביר היה עושה , וגרם בכך לנזק למנותח/ת.

ניתוח על ידי מומחים

ישנם ניתוחים הדורשים מיומנות והסמכה של רופא מנתח בתחום הניתוח הספציפי. חוסר מיומנות של רופא המנתח עשוי להוביל לאבחון מוטעה של נחיצות הניתוח או האיבר המנותח, לביצוע ניתוח אורתופדי באופן שגוי ו/או כשלא נדרש ו/או באופן כושל, ולגרום לנזק בלתי הפיך למנותח/ת. ישנם מקרים בהם רשלנות רפואית בניתוח אורתופדי מתרחשת כבר בשלב ההכנה של המטופל/ת לניתוח ולא רק בניתוח האורתופדי עצמו או לאחריו. רשלנות רפואית בניתוח אורתופדי עשויה גם לקרות ביצוע הליך רפואי שלא לצורך, באבחון שגוי של הבעיה האורתופדית המצריכה את הניתוח או אי מתן הסבר מפורט לגבי הסיכונים והסיכויים והחלמה טרם ביצוע הניתוח.

מהי רשלנות רפואית בניתוח אורתופדי?

כל ניתוח אורתופדי כרוך בסיכונים מסוימים ועשוי להסתבך אך לא כל נזק או החמרה בעקבות הניתוח עשויים להוות עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.

רשלנות רפואית בניתוח אורתופדי עלולה לקרות בזיהום במהלך ניתוח אורתופדי, בעת השגחה לאחר ניתוח או בתהליך ההחלמה לאחר ניתוח, ולא רק בניתוח עצמו.

כדי לבסס עילת רשלנות רפואית נדרש להוכיח כי הרופא ו/או הצוות הרפואי סטה מהפרוטוקול הרפואי בעת ביצוע הניתוח אורתופדי ו/או שלא ביצע פעולה שכל רופא סביר אחר היה מבצע , וגרם בכך לנזק צמיתה בלתי הפיך למנותח/ת.

מקרים בהם קיים בסיס להגשת תביעה לרשלנות רפואית בניתוח אורתופדי

·         הניתוח לא בוצע בתוך זמן סביר

·         הצוות המנתח היה חסר מיומנות ו/או מקצועיות הדרושה לביצוע ההליך

·         אי מתן הסבר מפורט לגבי הסיכונים והסיכויים והחלמה טרם ביצוע הניתוח.

·         בוצע שימוש בטכניקת ניתוח שגויה ו/או שאינה אופטימאלית

·         הושארו גופים זרים בחלל המקום המנותח

·         הצוות הרפואי לא עדכן כיאות את המנתחים

·         המנתח לא עדכן כיאות את הצוות הרפואי

·         במהלך ניתוח כרתו בטעות איבר לא נכון

·         בוצע אבחון שגוי ו/או חלקי במהלך הניתוח האורתופדי

·         נגרמו נזקים עצביים בשל טעות של המנתח

·         הצוות הרפואי הראה לחץ וחוסר יכולת בהתמודדות עם מצבים צפויים במהלך ניתוח האורתופדי

·         בוצע שימוש באנשי מקצוע שונים לא מיומנים ו/או חסרי הסמכה מתאימה

מטרת תביעת רשלנות איננה ענישה

יש לזכור כי מטרת תביעת רשלנות רפואית בניתוח אורתופדי איננה להעניש את הרופא או המוסד הרפואי בגין הרשלנות הרפואית בניתוח האורתופדי אלא לפצות את המנותח/ת בגין הנזקים הפיזיים ו/או הנפשיים הבלתי הפיכים שנגרמו בשל ניתוח האורתופדי הכושל.

במילים אחרות, המטרה בהגשת תביעה לרשלנות רפואית בניתוח אורתופדי היא מתן פיצוי כספיי להשבת המצב לקדמותו ככל שניתן אילולא הרשלנות הרפואית בעת הניתוח.

כדי להגיש תביעה, על עו"ד רשלנות רפואית לבסס שלושה יסודות משפטיים: רשלנות הגורם המטפל, נזק בלתי הפיך למטופל/ת וקיומו של קשר סיבתי בין הרשלנות לנזק הנתמך בחוות דעת רופא בכיר. ללא הוכחה של שלושת יסודות אלה יחדיו, אין טעם בהגשת התביעה מאחר ובית המשפט ידחה את התביעה על הסף.

לפיכך, מומלץ לפנות לעורך דין המתמקד ברשלנות רפואית בניתוח אורתופדי על מנת שיבדוק האם הרופא המנתח עמד ב"מבחן הסביר" והאם קיים קשר סיבתי בין הרשלנות הרפואית בניתוח אורתופדי לבין הנזק הבלתי הפיך שנגרם למנותח/ת.

במידה ועו"ד רשלנות רפואית בניתוח אורתופדי ימצא עילה להגשת התביעה לאחר בדיקה יסודית של פרטי האירוע בצירוף חוות דעתו התומכת של רופא בכיר, הרי שקמה עילת תביעת לרשלנות רפואית בניתוח אורתופדי המזכה בפיצויים מרביים בגין הנזקים שנגרמו.

חייגו 0585999616 או השאירו פרטים

רשלנות רפואית נפוצה בניתוח

? חושש כי נפגעת ברשלנות רפואית בניתוח

צור קשר להערכת סיכויי ושווי תביעתך ללא התחייבות