רשלנות רפואית בניתוח קיסרי

צור קשר להערכת סיכויי ושווי תביעתך ללא התחייבות

רשלנות רפואית בניתוח קיסרי

רשלנות רפואית בניתוח קיסרי עשויה לבוא לידי ביטוי בגרימת נזק בלתי הפיך ליולדת ו/או לעובר עקב טיפול רשלני של הרופא המנתח. החוק קובע כי רשלנות רפואית הינה מצב שבו הרופא המטפל עשה מעשה כלשהו, שרופא סביר לא היה עושה, או לחילופין חדל מלעשות משהו שרופא סביר היה עושה , וגרם בכך לנזק למטופל/ת. 

מהי רשלנות רפואית בניתוח קיסרי ?

כל ניתוח קיסרי כרוך בסיכונים מסוימים ועשוי להסתבך אך לא כל נזק או החמרה בעקבות הניתוח עשויים להוות עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.

רשלנות רפואית בניתוח קיסרי עלולה לקרות בזיהום במהלך ניתוח קיסרי, בעת השגחה לאחר ניתוח או בתהליך ההחלמה לאחר ניתוח, ולא רק בניתוח עצמו.

כדי לבסס עילת רשלנות רפואית נדרש להוכיח כי הרופא ו/או הצוות הרפואי סטה מהפרוטוקול הרפואי בעת ביצוע הניתוח קיסרי ו/או שלא ביצע פעולה שכל רופא סביר אחר היה מבצע , וגרם בכך לנזק צמיתה בלתי הפיך למנותח/ת.

מקרים בהם קיים בסיס להגשת תביעה לרשלנות רפואית בניתוח קיסרי

·         הניתוח קיסרי לא בוצע בתוך זמן סביר
·         הצוות המנתח היה חסר מיומנות ו/או מקצועיות הדרושה לביצוע ההליך
·         אי מתן הסבר מפורט לגבי הסיכונים והסיכויים והחלמה טרם ביצוע הניתוח.
·         בוצע שימוש בטכניקת ניתוח קיסרי שגויה ו/או שאינה אופטימאלית
·         הושארו גופים זרים בחלל המקום המנותח
·         הצוות הרפואי לא עדכן כיאות את המנתחים
·         המנתח לא עדכן כיאות את הצוות הרפואי
·         במהלך ניתוח קיסרי כרתו בטעות איבר לא נכון
·         בוצע אבחון שגוי ו/או חלקי במהלך הניתוח קיסרי
·         נגרמו נזקים עצביים בשל טעות של המנתח
·         הצוות הרפואי הראה לחץ וחוסר יכולת בהתמודדות עם מצבים צפויים במהלך הניתוח קיסרי
·         בוצע שימוש באנשי מקצוע שונים לא מיומנים ו/או חסרי הסמכה מתאימה

מטרת תביעת רשלנות איננה ענישה

יש לזכור כי מטרת תביעת רשלנות רפואית בניתוח קיסרי איננה להעניש את הרופא או המוסד הרפואי בגין הרשלנות הרפואית בניתוח הקיסרי אלא לפצות את היולדת בגין הנזקים הפיזיים ו/או הנפשיים הבלתי הפיכים שנגרמו לה ו/או לעובר בשל ניתוח קיסרי שבוצע באופן הכושל.

במילים אחרות, המטרה בהגשת תביעה לרשלנות רפואית בניתוח קיסרי היא מתן פיצוי כספיי להשבת המצב לקדמותו ככל שניתן אילולא הרשלנות הרפואית בעת הניתוח הקיסרי.

תנאי סף להגשת תביעת רשלנות

כדי להגיש תביעה, על עו"ד רשלנות רפואית לבסס שלושה יסודות משפטיים: רשלנות הגורם המטפל, נזק בלתי הפיך למטופל/ת וקיומו של קשר סיבתי בין הרשלנות לנזק הנתמך בחוות דעת רופא בכיר. ללא הוכחה של שלושת יסודות אלה יחדיו, אין טעם בהגשת התביעה מאחר ובית המשפט ידחה את התביעה על הסף.

לפיכך, מומלץ לפנות לעורך דין המתמקד ברשלנות רפואית בניתוחי קיסרי על מנת שיבדוק האם הרופא המנתח עמד ב"מבחן הסביר" והאם קיים קשר סיבתי בין הרשלנות הרפואית בניתוח קיסרי לבין הנזק הבלתי הפיך שנגרם ליולדת ו/או לעובר.

במידה ועו"ד רשלנות רפואית בניתוח קיסרי ימצא עילה להגשת התביעה לאחר בדיקה יסודית של פרטי האירוע בצירוף חוות דעתו התומכת של רופא בכיר, הרי שקמה עילת תביעת לרשלנות רפואית בניתוח קיסרי המזכה בפיצויים מרביים בגין הנזקים שנגרמו.

חייגו 0585999616 או השאירו פרטים

רשלנות רפואית נפוצה בניתוח