רשלנות רפואית בניתוח ריאות

צור קשר להערכת סיכויי ושווי תביעתך ללא התחייבות

רשלנות רפואית בניתוח ריאות

רשלנות רפואית בניתוח ריאות עשויה לבוא לידי ביטוי בגרימת נזק בלתי הפיך למנותח/ת ואף למוות עקב טיפול רשלני של הרופא המנתח. החוק קובע כי רשלנות רפואית הינה מצב שבו הרופא המטפל עשה מעשה כלשהו, שרופא סביר לא היה עושה, או לחילופין חדל מלעשות משהו שרופא סביר היה עושה , וגרם בכך לנזק למנותח/ת. 

נדרשת מומחיות

ישנם ניתוחים הדורשים מיומנות והסמכה של רופא מנתח בתחום הניתוח הספציפי. חוסר מיומנות של רופא המנתח עשוי להוביל לאבחון מוטעה של נחיצות הניתוח או האיבר המנותח, לביצוע ניתוח ריאות באופן שגוי ו/או כשלא נדרש ו/או באופן כושל, ולגרום לנזק בלתי הפיך למנותח/ת. ישנם מקרים בהם רשלנות רפואית בניתוח ריאות מתרחשת כבר בשלב ההכנה של המטופל/ת לניתוח ולא רק בניתוח הריאות עצמו או לאחריו. רשלנות רפואית בניתוח ריאות עשויה גם לקרות ביצוע הליך רפואי שלא לצורך, באבחון שגוי של הבעיה בריאות המצריכה את הניתוח או אי מתן הסבר מפורט לגבי הסיכונים והסיכויים והחלמה טרם ביצוע הניתוח.

מהי רשלנות רפואית בניתוח ריאות?

כל ניתוח ריאות כרוך בסיכונים מסוימים ועשוי להסתבך אך לא כל נזק או החמרה בעקבות הניתוח עשויים להוות עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.

רשלנות רפואית בניתוח ריאות עלולה לקרות בזיהום במהלך ניתוח ריאות, בעת השגחה לאחר ניתוח או בתהליך ההחלמה לאחר ניתוח, ולא רק בניתוח עצמו.

כדי לבסס עילת רשלנות רפואית נדרש להוכיח כי הרופא ו/או הצוות הרפואי סטה מהפרוטוקול הרפואי בעת ביצוע הניתוח ריאות ו/או שלא ביצע פעולה שכל רופא סביר אחר היה מבצע , וגרם בכך לנזק צמיתה בלתי הפיך למנותח/ת.

מקרים בהם קיים בסיס להגשת תביעה לרשלנות רפואית בניתוח ריאות

·ניתוח ריאות לא בוצע בתוך זמן סביר

· הצוות המנתח היה חסר מיומנות ו/או מקצועיות הדרושה לביצוע ההליך

· אי מתן הסבר מפורט לגבי הסיכונים והסיכויים והחלמה טרם ביצוע הניתוח.

· בוצע שימוש בטכניקת ניתוח ריאות שגויה ו/או שאינה אופטימאלית

· הושארו גופים זרים בחלל המקום המנותח

· הצוות הרפואי לא עדכן כיאות את המנתחים

· המנתח לא עדכן כיאות את הצוות הרפואי

·  במהלך ניתוח ריאות כרתו בטעות איבר לא נכון

·  בוצע אבחון שגוי ו/או חלקי במהלך הניתוח ריאות

· נגרמו נזקים עצביים בשל טעות של המנתח

· הצוות הרפואי הראה לחץ וחוסר יכולת בהתמודדות עם מצבים צפויים במהלך ניתוח ריאות

· בוצע שימוש באנשי מקצוע שונים לא מיומנים ו/או חסרי הסמכה מתאימה

מטרת תביעת רשלנות פיצוי ולא ענישה

יש לזכור כי מטרת תביעת רשלנות רפואית בניתוח ריאות איננה להעניש את הרופא או המוסד הרפואי בגין הרשלנות הרפואית בניתוח הריאות אלא לפצות את המנותח/ת בגין הנזקים הפיזיים ו/או הנפשיים הבלתי הפיכים שנגרמו בשל ניתוח הריאות הכושל.

במילים אחרות, המטרה בהגשת תביעה לרשלנות רפואית בניתוח ריאות היא מתן פיצוי כספיי להשבת המצב לקדמותו ככל שניתן אילולא הרשלנות הרפואית בעת הניתוח.

תנאי סף להגשת תביעת רשלנות

כדי להגיש תביעה, על עו"ד רשלנות רפואית לבסס שלושה יסודות משפטיים: רשלנות הגורם המטפל, נזק בלתי הפיך למטופל/ת וקיומו של קשר סיבתי בין הרשלנות לנזק הנתמך בחוות דעת רופא בכיר. ללא הוכחה של שלושת יסודות אלה יחדיו, אין טעם בהגשת התביעה מאחר ובית המשפט ידחה את התביעה על הסף.

לפיכך, מומלץ לפנות לעורך דין המתמקד ברשלנות רפואית בניתוח ריאות על מנת שיבדוק האם הרופא המנתח עמד ב"מבחן הסביר" והאם קיים קשר סיבתי בין הרשלנות הרפואית בניתוח ריאות לבין הנזק הבלתי הפיך שנגרם למנותח/ת.

במידה ועו"ד רשלנות רפואית בניתוח ריאות ימצא עילה להגשת התביעה לאחר בדיקה יסודית של פרטי האירוע בצירוף חוות דעתו התומכת של רופא בכיר, הרי שקמה עילת תביעת לרשלנות רפואית בניתוח ריאות המזכה בפיצויים מרביים בגין הנזקים שנגרמו.

חייגו 0585999616 או השאירו פרטים

רשלנות רפואית נפוצה בניתוחים

? חושש כי נפגעת ברשלנות רפואית בניתוח

צור קשר להערכת סיכויי ושווי תביעתך ללא התחייבות