חשיבות חוות דעת רשלנות רפואית

חשיבות חוות דעת רשלנות רפואית

הצורך בחוות דעת רפואית להגשת תביעה

החוק בישראל מתנה הגשת תביעה משפטית בעילת רשלנות רפואית בצירוף חוות דעת מומחה רפואי כתובה בהתאם לסעיף 24 לפקודת הראיות.  

במילים פשוטות, ללא הגשת חוות הדעת הרפואיתלא ניתן להגיש תביעה לבית המשפט בבקשה לפיצוי בגין גרימת רשלנות רפואית.

חובת הגשת חוות דעת של התובע

בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי מוטלת החובה הגשת חוות הדעת חלה על מי שניזוק ברשלנות רפואית ("התובע") על מנת להוכיח עניין שברפואה ולביסוס טענותיו לפגיעה שעניינה נזק גופני, מגבלה רפואית או נכות.

חוות הדעת הינה מסמך רפואי המתעד את ממצאי הבדיקה המקיפה שערך רופא מומחה בתחום הרלבנטי לגבי נסיבות המקרה. בסיכום חוות הדעת מעריך המומחה הרפואי את מידת הנזק שנגרמה לתובע, על פי רוב באחוזי נכות, בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי, ממנה נגזר גובה הפיצוי, שיוטל על הנתבע.  

לאחר הגשת חוות דעת רפואית על ידי התובע ניתנת לנתבע אפשרות להגיש חוות דעת נגדית מטעמו.

מהן העלויות הכרוכות בהגשת תביעה לרשלנות רפואית ?

תובע המעוניין להגיש תביעה לרשלנות רפואית צריך לקחת בחשבון תשלום בגין עלות אגרת בית משפט כ – 700 ₪, חוות דעת מומחים ושכר טרחת עורך הדין שלרוב מחושב באחוזים ומשולם מתוך הפיצויים שקיבל התובע.

מבין עלויות אלה, עלותה של חוות דעת רפואית היא היקרה ביותר ועשויה להגיע ל10,000 ש"ח בממוצע, לא כולל מע"מ.  לעיתים אף הרבה למעלה מכך.

כאשר הרשלנות הרפואית גרמה לתובע כמה סוגי נזקים , ניתן להגיש ללא הגבלה חוות דעת רפואית תומכת עבור כל סוג נזק. כמובן שבמקרה זה העלות הכוללת של כל חוות הדעת עשויה להגיע לעשרות אלפי שקלים.

במקרה זה , יציע עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית ללקוחו לפנות לגוף חיצוני המתמחה במימון הליכים משפטיים ארוכים ויקרים.

מתי ניתן להגיש תביעה לרשלנות רפואית ללא חוות דעת

בהתאם לתקנות סדר הדין התובע מחויב לצרף לתביעתו חוות דעת רפואית בגין רשלנות רפואית ונזקי גוף (מלבד מתאונות דרכים).

כפועל יוצא משתמע כי למי שאין בידו לשלם עבור חוות דעת אינו זכאי למשפט צדק בגין נזקי הגוף הרשלנות הרפואית שנגרמו לו.

בשל העובדה שלכל אזרח במדינה קיימת זכות יסוד דמוקרטית למשפט צדק , החוק מאפשר לנפגע מחוסר אמצעים להגיש לבית המשפט בקשה לפטור מהגשת חוות דעת רפואית יחד עם כתב תביעתו.

במקרה זה ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אך אליה וקוץ בה: התובע יאבד את זכותו להגיש חוות דעת מטעמו התומכת בעמדתו.

התיישנות הגשת תביעה לרשלנות רפואית 

תביעות בעילת רשלנות רפואית מתיישנת לאחר שבע שנים היינו ביום שבו ארע המעשה או המחדל, או ביום בו נתגלה הנזק בפועל, אלא שבמקרה האחרון תתיישן התובענה אם לא הוגשה תוך עשר שנים מיום אירוע הנזק,

תקופת ההתיישנות לקטין הינה שבע 7 שנים מיום הגיעו לגיל 18, היינו עד הגיעו לגיל 25.

יצוין כי עם הגשת תביעה לבית המשפט (למעט החריגים בחוק) – מופסק מרוץ ההתיישנות.

הסיבה לעלותה הגבוהה של חוות דעת לרשלנות רפואית

הסיבה לעלות הגבוהה של חוות הדעת הרפואית לרשלנות רפואית נעוצה בקשר השתיקה שבין הרופאים. רופאים רבים חוששים להיפגע כלכלית ומקצועית עקב הגשת חוות דעת רפואית מקצועית כנגד עמיתיהם למקצוע הרפואה העובדים בקופות החולים ובתי החולים. רופאים הנאותים לעשות זאת למרות החשש הכבד , מבקשים סכומים מאוד גבוהים בשל פגיעה פוטנציאלית כלפיהם מצד עמיתיהם , מוסדות רפואיים ורופאים נתבעים.

ללא קשר, כתיבת חוות דעת בגין רשלנות רפואית מורכבת הרבה יותר מכתיבת חוות דעת רגילה לנזקי גוף . רמת המורכבת של חוות דעת לרשלנות רפואית נובעת מהעובדה שעל המומחה הרפואי להוכיח קשר סיבתי ויסוד התרשלות לנזק לתובע ולא רק להעריך את היקף הנזק שנגרם כפי שנדרש בתביעות לנזקי גוף.

מה עושים כשאין מומחה רפואי מתאים המוכן לערוך חוות דעת

במקרה ואין בנמצא מומחה רפואי המוכן לערוך חוות דעת כנגד עמיתיו למקצוע בארץ ניתן לפנות למומחים רפואיים ידועים בחו"ל.

כמובן, שבמקרה זה מדובר במימון עלות חוות דעת יקרות. יחד עם זאת, עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית יציע ללקוחו לפנות לגוף חיצוני המתמחה במימון הליכים משפטיים ארוכים ויקרים.

עורך דין לרשלנות רפואית מנוסה יידע כיצד למצוא מומחה רפואי מוסמך לכל מקרה.

חוות הדעת שיבחר השופט בהכרעת הדין

בית המשפט רשאי לבחור בחוות הדעת המשכנעת ביותר מבחינתו ולקבלה באופן מלא או חלקי תוך ציון שיקוליו בהעדפת חוות דעת אחת על פני האחרת.

לצורך בדיקת הפערים בין חוות הדעת מצד התובע והנתבע, רשאי בית המשפט למנות רופא רפואי מטעמו בכל עת, אך ולאחר שאפשר לבעלי הדין להשמיע את טענותיהם בעניין המינוי .במקרה זה, יאפשר בית המשפט לתובע והנתבע להגיע להסכמה בדבר מינוי מומחה רפואי מוסכם ביניהם. חוות דעת רפואית מוסכמת זו תחליף את חוות הדעת שהגישו הצדדים במקור ותחייבם.

חשש לעיוות דין

במקרה של מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, עשוי השופט היושב בדין להיות "מושפע" מרופאים מומחים בכירים בעלי שם, תהילה וסמכות מקצועית. מומחים אלה, והעובדה שמונו מטעם בית המשפט עשויים להטות את הדין ולגרום לעיוות דין למול הנסיבות והעובדות.

מסיבה זו, חשוב מאוד להשקיע בחוות דעת רפואית אמינה ומהימנה , הנסמכת על מאמרים וידע רפואי עדכני וכתובה על ידי מומחים בכירים ברפואה . חוות דעת חלשה ו/או לא מבוססת ו/או לא מהימנה עשויה לחסל את תיק התביעה חרף נזקים שנגרמו לתובע.

האם המומחה הרפואי מושפע ממי שמשלם לו?

בהחלט. לא פעם צצים מקרים בהם עולה כי חלק מהמומחים הרפואיים סבורים כי תפקידם לייצג את עמדת מי שמשלם להם ולאו דווקא את עמדת הרפואה המקצועית. בהקשר זה, פורסמה לאחרונה כתבתו של אריק וייס מחדשות 13 (26.10.2019) החושפת כי ישנה תעשיית חוות דעת רפואיות שמגלגלת מאות מיליוני שקלים בשנה – על גבם של הנפגעים ברשלנות רפואית.

בחירת מומחה רפואי ניטרלי

עורך הדין המתמחה ברשלנות רפואית מודע היטב לחשיבות הקריטית של מינוי רפואי ניטרלי על ידי בית המשפט על תוצאות ההליך המשפטי. עורך דין מנוסה יעשה כל שביכולתו להביא לכך שהשופט ימנה מומחה רפואי ניטרלי ככל שניתן על מנת להימנע מאפשרות הטיית דין מראש.

עורך הדין יבדוק היטב את המומחה שמבקש הנתבע למנות : האם המומחה הרפואי עובד במישרין או בעקיפין אצל חברת ביטוח הדואגת לפרנסתו העיקרית ? האם מסתיר את קשריו אילו ? האם השקפתו הרפואית של המומחה הינה לפי בית שמאי או בית הלל ? כיצד התקבלה חוות דעתו בפסקי דין דומים אחרים ? מה גילו של המומחה הרפואי לצורך ליווי תהליך משפטי ארוך שנים ? וכד…

כיצד לבחור עורך דין לרשלנות רפואית

בתיקי רשלנות רפואית מעורבים בדרך כלל בעיות רפואיות מורכבות מאלה שברוב תיקי נזקי גוף רגילים.

להבדיל מתיקי נזיקין המתמקדים בעיקר בשאלת הנזק, בתביעות לרשלנות רפואית נדרש להוכיח גם קשר סיבתי בין רשלנות הטיפול שבוצע לנזק שנגרם למטופל. מורכבות זו דורשת מומחיות רבה . תביעה לרשלנות רפואית עשויה ליפול באחת באם לא מוכח קשר סיבתי בסבירות מעל 50%.

לפיכך נדרשת מיומנות ובקיאות ברזי התיק תוך ליווי הלקוח באופן אישי צמוד ובניהול מו"מ מקצועי ויסודי למול גופים גדולים עתירי משאבים כמו חברות ביטוח וספקי שירות רפואי.

מאמרים נוספים