חשיבות איסוף המסמכים הרפואיים

חושש כי נפגעת ברשלנות רפואית ? צור קשר ללא התחייבות

חשיבות איסוף המסמכים הרפואיים

תביעות רבות בתחום הרשלנות הרפואית מתבססות על הרשומות הרפואיות הנוגעות למטופל כפי שנשמרו במוסד הרפואי בו טופל.

חשיבות המסמכים הרפואיים

אחד השלבים המקדימים להגשתן של תביעות רשלנות רפואית מכל סוג, הינו הליך הכולל איסוף של מלוא החומר הרפואי הכולל בין היתר: תיק רפואי, צילומים רלוונטיים, גיליון אשפוז, ממצאי בדיקות וכדומה. 

מסמכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מכל כתב תביעה בעילת רשלנות רפואית. זאת ללא קשר לעובדה שעל התובע לצרף כתנאי מקדים חוות דעת מומחה רפואי מתאים כדי לתמוך בטענותיו התביעה. ללא הגשת חוות דעת רפואית לא ניתן להגיש תביעה לרשלנות רפואית.

פעמים רבות מבוססות חוות הדעת הרפואיות על הרשומות הרפואיות הנמצאות בידי התובע. מניסיון, מסמך אחד חסר עשוי להטות את חוות הדעת ו/או להחלישה. מסיבה זה חשוב שתעבירו לעורך דינכם את כל המסמכים הרפואיים בידיכם, גם כאלה שעשויים להחליש את טענתכם, וזאת על מנת שיעמוד נכונה את מלוא הסיכונים בתיק וסיכויי התביעה.

תהליך איסוף המסמכים

עורך דין המנוסה ברשלנות רפואית מבין היטב את החשיבות הגבוהה של הרשומות הפוריות בהוכחת עילת התביעה שמשפיעים במישרין על סיכויי או סיכוני התביעה בבית משפט. עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית מנוסה מאוד באיסוף כל החומר הרפואי הנדרש לצורך הגשת תביעה בעילת רשלנות רפואית .

חרף העובדה שהליך איסוף החומר הרפואי הינו הליך הנמצא בתחום אחריותו של התובע  אנו, משרד עורכי הדין קויפמן ניב , בוחרים לסייע לתובע לאסוף את החומר הרפואי בקפידה למול המוסדות הרפואיים.

אנו עושים זאת מתוך הבנה מעמיקה של חשיבות המסמכים הרפואיים על סיכויי הצלחת התביעה בבחינת "סוף מעשה במחשבה תחילה".

החובה לשמור תיעוד רפואי

סעיף 18 לחוק זכויות החולה חובה על המוסד הרפואי ו/או לרופא המטפל ליתן לאדם המבקש זאת (למעט חריגים הקבועים בחוק) את מלוא תיקו הרפואי.

פעמים רבות, מתקשים הרופאים ו/או המוסדות הרפואיים למלא אחר חובתם על פי חוק לשמור את התיעוד הרפואי המלא הנוגע לטיפול הרפואי הרשלני. לפיכך זכותכם המלאה על פי חוק לקבל את כל המידע הרפואי בתיקכם.

סירוב למסירת מידע

באם המוסד הרפואי ו/או הרופא המטפל מסרבים לספק לכם כל מסמך רפואי שביקשתם, אנו פנו לעורך דינכם על מנת שזה יפנה לבית המשפט בבקשה למתן צו כנגד המוסד רפואי בדרישה לספק לכם את המסמך הרפואי.

היפוך נטל הראיה

בתביעה לרשלנות רפואית מוטל על התובע נטל הראיה להוכיח כי נגרם לו נזק צמיתה עקב טיפול רפואי רשלני אך במקרה והמוסד הרפואי ו/או הרופא הרשלן איבד את המסמך המבוקש,  מתהפך נטל הראיה כנגדו.

במילים אחרות, אם המוסד הרפואי ו/או הרופא איבד את התיעוד הרפואי הקשור בטיפול הרשלני, נטל הראיה עובר מהתובע אליו, והוא נדרש להוכיח לבית המשפט כי הטיפול הרפואי שניתן לתובע לא היה רשלני ולא גרם לנזקו . כפועל יוצא, כמובן שדבר זה מאוד קשה להוכחה מאחר והמסמך הרפואי שעשוי היה לזכות את הנתבע אבד ונזקף לטובת התובע.

מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ ראשוני, ללא התחייבות, באם נפגעתם או קיבלתם טיפול רפואי לרשלני והמוסד הרפואי ו/או הרופא המטפל מסרב למסור לך את מלוא התיק הרפואי .

אנא אל תמתינו עד לתום תקופת ההתיישנות לאחר שבע שנים, לאחריה לא תוכלו לתבוע את נזקכם.

מאמרים נוספים

? חושש שנפגעת ברשלנות רפואית

צור קשר עוד היום להערכת סיכויי ושווי תביעתך ללא התחייבות